C1-opleiding

Rijbewijs C1, het vrachtwagenrijbewijs

Wanneer bent u verplicht om het rijbewijs C1 te behalen?

Dit is verplicht bij het besturen van motorvoertuigen met een toegestane maximum massa (TMM) tussen de 3.500 kg en 7.500 kg.

 

Hoe ziet onze C1 opleiding er uit?

Voordat u aan de opleiding kunt beginnen moet u geslaagd zijn voor de theorie examens. Ook is het verstandig om voorafgaand van de lessen alvast begonnen te zijn met het aanvragen van de gezondheidsverklaring.
Tijdens de praktijklessen wordt er geoefend op de volgende zaken: 

 • Rijden met de vrachtwagen
 • Zelfstandig rijden door middel van een navigatiesysteem
 • De dagelijkse controle van het motorvoertuig
 • Bijzondere manoeuvres (laadperron, keren, precisiestop, etc.)

Tijdens de lessen en het examen voor het rijbewijs C1, dient u altijd uw geldige rijbewijs B bij u te hebben. Lessen starten altijd vanaf de rijschool. Het is uiteindelijk de bedoeling dat u tijdens de lessen en natuurlijk ook tijdens het examen, het rijgedrag vertoond dat past bij het voertuig waarmee u zich door het verkeer beweegt.

Tijdens het praktijkexamen worden u enkele theoretische vragen gesteld over het voertuig en de lading en gaat u een examenrit rijden.

 Theorie:

 • Rijbewijs en Vakbekwaamheid Module 1-C1 (RVM1-C1)
 • Vakbekwaamheid Module 2-C (VM2-C) code 95
 • Vakbekwaamheid Module 3-C (VM3-C) code 95


Vooropleiding:

 • U dient een geldig B rijbewijs te bezitten.

Praktijk:

 • Praktijkexamen C1
 • Vakbekwaamheid C1 Praktische toets (VPTC) code 95
 • Vakbekwaamheid C1 Toets besloten terrein (VPBC1) code 95

 

Examen:

 • Bij het CBR.

   Wanneer u geen code 95 bij het C1 rijbewijs wilt halen vervallen de onderdelen met code 95 er achter.

 

    Wat moet ik doen om te beginnen aan een C1-opleiding?

Stap 1 Neem contact op met de rijschool
Neem contact met ons op via 0492-263643 of 06-52509951 of info@elgran.nl. Wij geven u dan uitleg over wat u kunt verwachten van ons. U krijgt dan ook de benodigde documenten om uw opleiding in gang te kunnen gaan zetten.

Stap 2 Invullen van de overeenkomst
Wij vragen iedere cursist om een overeenkomst in te vullen. In deze overeenkomst staan alle gegevens en dient u te ondertekenen.
Klik hier om de overeenkomst digitaal in te vullen.
 
Stap 3 De gezondheidsverklaring
Voor dat u kunt beginnen aan de opleiding dient u een gezondheidsverklaring te hebben ingevuld en een goedkeuring te hebben ontvangen.
Hoe machtig ik een rijschool?
- Je logt in via mijn.cbr.nl met je digid code.
- Op de hoofdpagina klik je op Gezondheidsverklaring rijbewijs.
- Kies start.
- Controleer uw gegevens.
- Vink aan de catergorie Aanhangwagen achter auto.
- Vul alle vragen naar waarheid in.
- De gezondheidsverklaring moet u betalen.
Je hebt nu de gezondheidsverklaring aangevraagd.
 
Stap 4 Uitnodiging
Als de gezondheidsverklaring, de machtiging en de overeenkomst zijn ingevuld kunnen wij samen met u een dagopleiding met examen gaan plannen. U krijgt van ons een uitnodiging met tijden dat u aanwezig dient te zijn, waar we starten met de opleiding en wat u moet meebrengen naar de opleidingsdag.
Voor dat u kunt beginnen aan de opleiding dient u een gezondheidsverklaring te hebben ingevuld en een goedkeuring te hebben ontvangen.