Digitale tachograaf

Digitale tachograaf

De vertrouwde en welbekende, papieren diagramschijf wordt vervangen door een persoonlijke ‘smartcard’. Een soort pinpas waarop onder meer de gereden snelheid, de afstand en de rij- en rusttijden worden geregistreerd. Met de digitale variant is het niet de bedoeling om gegevens als rij- en rusttijden te manipuleren. Het systeem legt pogingen hiertoe vast. De registratie van rij- en rusttijden is belangrijk, omdat de Inspectie Verkeer en Waterstaat vaak vaststelt dat beroepschauffeurs de regels voor deze tijden vaak overtreden. De cursus Digitale Tachograaf geeft inzicht hoe met deze digitale oplossing omgegaan moet worden.

Leerstof

Theorie:

 • De Tachograaf in het nieuws.
 • Boetes.
 • Wetten en regels.
 • Belang voor chauffeur en ondernemer.
 • Bediening digitale tachograaf.
 • Rijden met mechanische en digitale tachografen.
 • Controlebeambten en verloop controle.


Vooropleiding:

 • Voor deze opleiding heeft u geen specifieke vooropleiding nodig.

Praktijk:

 • Uitleg door praktijk voorbeelden.
 • Uitlezen bestuurderskaart.


Examen:

 • Nee.


Getuigschrift:

 • "Digitale Tachograaf".

Code95

Deze opleiding kan meetellen voor de Richtlijn Vakbekwaamheid (code95). De cursus kan voor maximaal 7 uur meetellen.