Digitale tachograaf

Digitale tachograaf

De vertrouwde en welbekende, papieren diagramschijf wordt vervangen door een persoonlijke ‘smartcard’. Een soort pinpas waarop onder meer de gereden snelheid, de afstand en de rij- en rusttijden worden geregistreerd. Met de digitale variant is het niet de bedoeling om gegevens als rij- en rusttijden te manipuleren. Het systeem legt pogingen hiertoe vast. De registratie van rij- en rusttijden is belangrijk, omdat de Inspectie Verkeer en Waterstaat vaak vaststelt dat beroepschauffeurs de regels voor deze tijden vaak overtreden. De cursus Digitale Tachograaf geeft inzicht hoe met deze digitale oplossing omgegaan moet worden.

De Europese Raad heeft besloten dat alle nieuwe bussen en vrachtwagens een digitale tachograaf moeten hebben. De digitale tachograaf moet binnen Europa bijdragen aan:

 • Meer veiligheid op de weg
 • Eerlijke concurrentie tussen Europese vervoerders.
 • Gezonde arbeidsomstandigheden
   

Deelnemers leren de digitale tachograaf te bedienen en de bestuurderskaart te gebruiken. Ze kennen de verplichtingen van de chauffeur ten aanzien van rit-registraties.

In de training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Belang voor chauffeur en ondernemer
 • Wetgeving digitale tachograaf
 • Bediening digitale tachograaf
 • Verplichtingen voor de chauffeur
 • Rijden met mechanische en digitale tachografen
 • Controlebeambten en verloop controle
Inschrijven