ADR

ADR-Basis en Tank

Aan het vervoeren van gevaarlijke stoffen zijn risico's verbonden, daarom is het van belang dat chauffeurs goed op de hoogte zijn van de voorschriften en weten waar zij op moeten letten. Chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren moeten daarom in het bezit zijn van een ADR-Certificaat. Na het behalen van dit certificaat heeft het een geldigheid in heel Europa.


In de ADR opleiding leren chauffeurs de gevaarlijke stoffen te onderscheiden, borden herkennen, samenladingsverboden onderscheiden en de rijstijl hierop aan te passen. Ook wordt er in een praktijkdeel aandacht besteed aan het verlenen van eerste hulp en brandbestrijding. Tijdens de opleiding worden chauffeurs goed voorbereid op het examen door regelmatig zaken te herhalen en klassen klein te houden.  

Leerstof

 Theorie Basis:

 • Wetgeving gevaarlijke stoffen
 • Toezicht, opsporing en aansprakelijkheid
 • Gevaarseigenschappen
 • Afzonderlijke gevarenklassen
 • Verpakkingen
 • Etikettering
 • Samenlading
 • Documenten
 • Kenmerking en etikettering
 • Algemene en persoonlijke uitrusting
 • Beveiligingsplan
 • Laad- en losprocedures in het stukgoedvervoer
 • Vrijstellingen
 • Regels voor het vervoer in Nederland
 • Voorkomen en bestrijden van ongevallen
 • Brand en brandbestrijding
 • Multimodaal vervoer

Theorie Tank:

 • Tankvervoer
 • Het rijden met een tankwagen
 • Kenmerking en etikettering
 • Gevaarsidentificatienummers
 • Laden en lossen
 • Certificaat van goedkeuring en het reinigen van een tank.

 

Vooropleiding:

 • Voor deze opleiding heeft u geen specifieke vooropleiding nodig.

Soobsubsidie:

 • Voor deze opleiding kunt u gebruik maken van Soobsubsidie.

Praktijk:

 • Uitleg door praktijk voorbeelden.
 • Veel oefenvragen.


Examen:
De theorie wordt digitaal getoetst.

Basis: 15 gesloten vragen algemeen en 2 cases met elk 5 gesloten vragen.

Tank: 10 gesloten vragen Tankvervoer algemeen en 1 case met 5 vragen.


Diploma:
Geldigheid 5 jaar.

Code95

Deze opleiding kan meetellen voor de Richtlijn Vakbekwaamheid (code95). De cursus kan voor minimaal 7 uur en maximaal 14 uur meetellen.

Interesse in de opleiding? Neem met ons contact op voor de mogelijkheden en vragen! Dan helpen we u graag verder.