VCA Opleidingen

VCA Opleidingen

Wat is VCA? VCA staat voor VGM Checklist Aannemers. De afkorting VGM staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu, maar wordt in de volksmond vaak afgekort tot Veiligheid, waardoor er gesproken wordt over Veilighed Checklist Aannemers. Het doel van VCA is het bevorderen van veiligheid op de werkvloer, in het bijzonder bij risicovolle werkomgevingen. 

In feite is VCA dus veel meer dan een checklist, en moet het gezien worden als een leidraad die organisaties ondersteunt bij het creëren van een veilige werkomgeving waarin het aantal ongevallen tot een minimum beperkt wordt. Wanneer VCA goed geïmplementeerd is binnen een bedrijf, gaat dit alles vanzelf omdat iedereen het belang van een veilige werkvloer inziet en alle medewerkers begrijpen hoe een zo veilig mogelijke werkomgeving gerealiseerd kan worden. Elkaar aanspreken op onwenselijk gevaarlijk gedrag is dan vanzelfsprekend geworden, ook voor collega's die geen leidinggevende functie hebben. Met z'n alle zorgen we ervoor dat iedereen 's avonds weer veilig en gezond naar huis gaat.

Cursus VCA Basis en VOL

Steeds meer opdrachtgevers - zowel in het bedrijfslevens, als bij de overheid - vragen voor aanvang van het werk van u en van uw medewerkers een VCA certificaat. Zonder een opleiding VCA krijgt u de opdracht niet en mogen u en uw werknemers niet aan de slag. Elgran speelt in op de vraag naar goed opgeleide werkgevers en werknemers. Wij verzorgen de verschillende VCA trainingen waarbij u in slechts één dag de opleiding volgt en later het examen aflegt. Op korte termijn een VCA cursus volgen is bij ons altijd mogelijk.

Elgran biedt verschillende VCA opleidingen aan, zowel klassikaal als In Company cursus bij uw organisatie. Wanneer u bij ons een VCA cursus volgt kunnen deze uren ook meetellen voor code 95. Dit betreft de verplichte nascholing voor de beroepschauffeurs. Wanneer u de uren van de VCA training mee wil laten tellen voor deze nascholing moet dit van tevoren worden aangegeven zodat wij u, of uw medewerker, hiervoor kunnen aanmelden.

Leerstof

Theorie:

 • Veiligheid.
 • Wetten en regels.
 • Gevaarlijke stoffen.
 • Brand en explosie.
 • Elektriciteit en lawaai.
 • Overleggen en regelen.
 • Machines en gereedschappen.
 • Lasten verplaatsen.
 • Risiciovolle arbeidsplaatsen.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen.


Vooropleiding:

 • Voor deze opleiding heeft u geen specifieke vooropleiding nodig.

Praktijk:

 • Uitleg door praktijk voorbeelden.
 • Veel oefenvragen.


Examen:
De theorie wordt digitaal getoetst.


Basis: 40 meerkeuze vragen, minimaal 64,5% goed.

VOL: 70 meerkeuze vragen, minimaal 64,5% goed.

Diploma:
Geldigheid 10 jaar.

#

Code95

Deze opleiding kan meetellen voor de Richtlijn Vakbekwaamheid (code95). De cursus kan voor 7 uur meetellen.

Interesse in de opleiding? Neem met ons contact op voor de mogelijkheden en vragen! Dan helpen we u graag verder.