BE-opleiding

Rijbewijs BE, het aanhangwagenrijbewijs

Wanneer bent u verplicht om het rijbewijs E achter B te behalen?

Dit is verplicht wanneer de totaal toegestane maximum massa van het trekkend voertuig en de totaal toegestane maximum massa van de aanhangwagen bij elkaar meer bedragen dan 3500 kilogram. Kortweg gezegd: totaal gewicht auto + totaal gewicht aanhanger meer dan 3500kg. Met totaal toegestane maximum massa bedoelen we het ledig gewicht van het voertuig (dus wat deze ‘onbeladen’ weegt) plus het laadvermogen. Deze gewichten kunt u terugvinden op het kentekenbewijs van uw auto en aanhangwagen. Uitgebreide gegevens over de maximale gewichten  kunt u online inzien via het kentekenregister van het RDW (Rijks Dienst Wegverkeer). Vul hier uw kenteken in.

Hierbij is 1 uitzondering van toepassing. Aanhangwagens met een TTMM tot 750 kilo mogen altijd zonder E rijbewijs getrokken worden. Deze aanhangwagens hebben geen eigen kenteken en moeten een witte kentekenplaat voeren met het kenteken van het trekkend voertuig.

Om het makkelijk te maken hebben we het in een schema gezet:

schematisch-overzicht-wanneer-BE-rijbewijs-768x610.jpg
 

Hoe ziet onze BE opleiding er uit?
U hoeft geen theorie examen te doen. Tijdens het praktijkexamen worden u enkele theoretische vragen gesteld.

Tijdens de lessen en het examen voor het rijbewijs E achter B, dient u altijd uw geldige rijbewijs B bij u te hebben. Lessen starten altijd vanaf de rijschool.

Het is uiteindelijk de bedoeling dat u tijdens de lessen en natuurlijk ook tijdens het examen, het rijgedrag vertoond dat past bij het voertuig waarmee u zich door het verkeer beweegt. Stapsgewijs leert u om te gaan met de aanhangwagen, te beginnen bij het lezen en begrijpen van de kentekenbewijzen en te eindigen bij het afkoppelen en veilig achterlaten van de aanhangwagen na een rit.

 Theorie:

  • Er hoeft niet opnieuw theorie examen afgelegd te worden


Vooropleiding:

  • U dient een geldig B rijbewijs te bezitten.

 

 Auto:

  • Wij maken bij deze rijopleiding gebruik van een dubbel-as aanhangwagen van 6 meter lang, zodat u in de toekomst niet alleen met kleine aanhangwagens uit de voeten kunt. U rijdt tijdens de lessen in een Peugeot Expert (automaat) en u wordt begeleid door een gecertificeerd instructeur.

Praktijk:

  • Controle van de kentekenbewijzen en gegevens van de combinatie
  • Testen van de ogen
  • Het aankoppelen van de aanhangwagen en controle van de combinatie
  • Het rijden met de combinatie
  • De bijzondere verrichtingen
  • Het afkoppelen van de aanhangwagen en veilig achterlaten na een rit.

 

Examen:

  • Bij het CBR.

 

   Wat moet ik doen om te beginnen aan een BE opleiding?

Stap 1 Neem contact op met de rijschool
Neem contact met ons op via 0492-263643 of 06-52509951 of info@elgran.nl. Wij geven u dan uitleg over wat u kunt verwachten van ons. U krijgt dan ook de benodigde documenten om uw opleiding in gang te kunnen gaan zetten.

Stap 2 Invullen van de overeenkomst
Wij vragen iedere cursist om een overeenkomst in te vullen. In deze overeenkomst staan alle gegevens en dient u te ondertekenen.
Klik hier om de overeenkomst digitaal in te vullen.
 
Stap 3 De gezondheidsverklaring
Voor dat u kunt beginnen aan de opleiding dient u een gezondheidsverklaring te hebben ingevuld en een goedkeuring te hebben ontvangen.
Hoe machtig ik een rijschool?
- Je logt in via mijn.cbr.nl met je digid code.
- Op de hoofdpagina klik je op Gezondheidsverklaring rijbewijs.
- Kies start.
- Controleer uw gegevens.
- Vink aan de catergorie Aanhangwagen achter auto.
- Vul alle vragen naar waarheid in.
- De gezondheidsverklaring moet u betalen.
Je hebt nu de gezondheidsverklaring aangevraagd. Ga verder met stap 4.

Stap 4 Machtigen van de Rijschool
Hoe machtig ik een rijschool?
- Je logt in via mijn.cbr.nl met je digid code.
- Op de hoofdpagina klik je op Opleider machtigen.
- Kies de categorie Aanhanger.
- Klik dan op Zoek op rijschoolnummer.
- Vul in 9547G4
- Ga akkoord met de voorwaarden.
- Druk dan op ga verder
- Druk dan op machtigen.
Je hebt nu onze rijschool gemachtigd zodat we jou examen kunnen vastleggen. Zonder machtiging kunnen wij uw examen niet vast leggen.

Stap 5 Uitnodiging en Uitreikstuk
Als de gezondheidsverklaring, de machtiging en de overeenkomst zijn ingevuld kunnen wij samen met u een dagopleiding met examen gaan plannen. U krijgt van ons een uitnodiging met tijden dat u aanwezig dient te zijn, waar we starten met de opleiding en wat u moet meebrengen naar de opleidingsdag.
Voor dat u kunt beginnen aan de opleiding dient u een gezondheidsverklaring te hebben ingevuld en een goedkeuring te hebben ontvangen.
 
Lees voordat u op de cursus komt het uitreikstuk goed door waarin belangrijke informatie staat om u zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden op de opleiding en examen. Ook kunt de video van het CBR bekijken over het praktijkexamen.
 
Uitreikstuk
Uitreikstuk BE.JPG