Veilig werken in het Riool

Veilig werken in het Riool

Werken in een Riool brengt risico's met zich mee, daarom is het van belang dat iedereen die in en rondom het riool werkt voldoende kennis heeft. Dit betreft alle zaken rondom gezondheid, veiligheid en de werkzaamheden. Risico's moeten zover mogelijk worden uitgeschakeld of worden beprekt.


Deze cursus is voor medewerkers die het reinigen, inspecteren, renoveren en repareren van riolen en leidingen, maar ook het reinigen van kolken, pijpleidingen, gemalen, vetvangers, sloten, vijvers, etc.. Tevens het inzamelen, transporteren, opslaan, overslaan en bewerken van riool- en kolkafval. De opleiding duurt 1 dag. De minimale leeftijd om deel te mogen nemen aan deze cursus is 18 jaar. De cursus bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte waarin onder andere de volgende onderwerpen worden behandeld:

Leerstof

 Theorie Basis:

 • Definities
 • Werkomstandigheden
 • Veiligheid volgens AI-5 (veilig werken in besloten ruimten)
 • Organisatie van werkzaamheden
 • Voorbereidende werkzaamheden
 • Uitvoering
 • Metingen
 • Communicatie
 • Hulpverlening / BHV
 • Veiligheidsmiddelen

Vooropleiding:

 • Voor deze opleiding heeft u geen specifieke vooropleiding nodig.

Praktijk:

 • De dagelijkse inspectie van materialen.
 • Dagelijks gebruik van materialen.
 • Toepassen van veiligheidszaken en procedures.

Examen:
De theorie wordt schriftelijk getoetst, de praktijk wordt on the job beoordeeld door een onafhankelijk persoon die aangewezen is door examenbureau LAEX.

Diploma:

Veilig werken in het Riool, Geldigheid 5 jaar.