Veilig werken met de hoogwerkbak

Veilig werken met de hoogwerkbak

Medewerkers worden incidenteel ingezet om wekzaamheden op hoogte uit te voeren. U heeft geen hoogwerker ter beschikking, maar een hoogwerkbak die wordt opgenomen met een hef- of reachtruck. Natuurlijk is het van belang dat deze taken veilig worden uitgevoerd. In het kader van deze gedachte heeft Elgran Logistic Training een training opgezet voor het veilig werken met de hoogwerkbak.

Basiscursus hoogwerkbak

De Basiscursus hoogwerkbak is bedoeld voor alle medewerkers, o.a. technishe dienst, die in hun werk gebruik maken van een hoogwerkbak. De opleiding duurt 1 dag. De minimale leeftijd om deel te mogen nemen aan deze cursus is 16 jaar. De cursus bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte waarin onder ander de volgende onderwerpen worden behandeld:

Leerstof

Theorie:

(tijdens de bijscholingen wordt alleen de veiligheid volgens AI-14 uitgebreid doorgenomen)

  • Veiligheid volgens AI-14.
  • Regelgeving omtrent de hoogwerkbak
  • Communicatie afspraken
     

Praktijk: 

  • Controle hoogwerkbak.
  • Werkwijze betreffende het in gebruiknemen van de hoogwerkbak.
  • Communicatie
  • Voorkomende situaties oefenen.

Vooropleiding:

  • Voor deze opleiding heeft u geen specifieke vooropleiding nodig.
#

Examen:
Nee


Certificaat:
Bewijs van deelname “Veilig werken met de hoogwerkbak”.

Inschrijven